Koninklijk Concertkoor Hosanna

Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
Bunschoten-Spakenburg
Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
KC Hosanna
Ga naar de inhoud
WIE ZIJN WIJ?

KC Hosanna is een koor dat in 1906 is opgericht en nog steeds springlevend is! Op deze site willen we u informeren over ons koor, historie, lidmaatschap, concerten enz. U enthousiast maken en bij ons koor betrekken, zodat we u ook mogen begroeten bij ons volgende concert, en/of als nieuw koorlid.Koninklijk Concertkoor Hosanna verzorgt 3 concerten per 2 jaar met zo'n 90 enthousiaste leden samen met professionele solisten en orkesten. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond om 19.45 uur in het muziekcentrum De Samenklank.
HOSANNA TERUG NAAR DE SCHOOLBANKEN

“Je bent nooit te oud om te leren!” Dat geld in dit geval voor het 114 jaar oude concertkoor Hosanna. Alle 90 koorleden zijn geschoold.
28 januari werd een periode van vier weken koorscholing afgesloten. In groepjes van zes personen kreeg men tips en aanwijzing voor o.a. betere articulatie, gecontroleerde ademhaling. Dit alles om de stem beter te leren beheersen en de persoonlijke zangkwaliteiten optimaal te benutten. De scholing werd geboden door zangpedagoog Margreet Rietveld. Rietveld (1988) behaalde in juli 2011 haar bachelor-diploma klassiek zang aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Zelf zingt ze als sopraan in verschillende grote oratoria. Op luchtige wijze wist ze elk koorlid te motiveren en individueel aanwijzingen te geven voor optimalisering van de zang.
Verschillende mensen kwamen hierdoor tot meer bewustwording van hun stembereik en verfijnden hun techniek.
Op deze manier wil Hosanna komen tot optimale zangprestaties voor hun koorleden.


CLUB VAN 100

Koninklijk Concertkoor Hosanna zoekt personen/bedrijven die bereid zijn het koor financieel te ondersteunen met een bedrag van €100
Als dank hiervoor krijgt u 2 kaarten voor een concert en wordt uw naam of de naam van uw bedrijf tijdens de concerten vermeld als zijnde lid van de club van 100.
U kunt zich aanmelden als lid van de club van 100 door een e-mail te sturen aan secretariaat.hosanna@gmail.com of door positief te reageren als één van de koorleden u hiervoor benadert.

NIEUWSBRIEF KCZB

De KCZB  (Koninklijke Christelijke Zangersbond) is een belangenvereniging voor alle koren in Nederland. Door een stevig bestuurlijk apparaat over geheel Nederland en ondersteund door een goed uitgerust landelijk kantoor, tracht zij de aangesloten koren zo goed mogelijk te ondersteunen. De faciliteiten omvatten o.a. verzekeringen, muziekbibliotheek, muziekhandel, artiestenverloningen en een collectief BUMA-contract.

Heeft u belangstelling voor de nieuwsbrief dan kunt u deze lezen op:VOOR KOORLEDEN KC HOSANNA

In deze corona periode, waarin we niet fysiek met elkaar kunnen oefenen maakt Gerben Budding op dit moment met een zoom recorder geluidsopnamen van zeer goede kwaliteit van de Petite Messe Solennelle van Rossini.
Het Kyrie, Gloria, Cum Sancto Spiritu, Credo, Et Resurrexit, Sanctus en het Agnus Dei zijn opgenomen en naar de koorleden gestuurd om zelfstandig te kunnen studeren.
Om de leden de mogelijkheid te bieden deze bestanden snel en altijd te kunnen raadplegen, zijn deze nu ook te vinden op de ledenpagina onder het kopje "Oefenbestanden"
Log hiervoor in op de ledenpagina

ZINGEN WAARSCHIJNLIJK PAS IN SEPTEMBER 2021 WEER VAN START

Bunschoten 15-12-2020

lk wil u graag informeren over de voortgang van ons koor. Wat had ik graag positief nieuws gehad en allerlei activiteiten voor komend jaar aangekondigd. Helaas is het tegendeel waar. De besmettingscijfers lopen weer op. In ons dorp scoren we nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde. Verschillende koorleden zijn getroffen door Corona, door zelf besmet te zijn of iemand uit hun naaste kring verloren te hebben. De beperkende maatregelen blijven van kracht. We lijken voor een derde Coronagolf te staan.
Afgelopen week zijn we met het bestuur tot de conclusie gekomen dat er niets anders opzit dan afwachten. Afwachten tot we grotendeels gevaccineerd zijn. Dat betekent dat we, naar verwachting, pas in september 2021 weer echt van start kunnen gaan. Dat klinkt erg ver weg, om moedeloos van te worden, maar het geeft ook zicht op een herstart.
Mocht er op een eerder moment de gelegenheid zich voordoen weer te kunnen repeteren, dan grijpen we dat natuurlijk met beide handen aan. We blijven regelmatig vergaderen en overwegingen maken. We plannen dus nu ook nog geen concert. Wel blijven we bij de keus om Petite Messe Solenelle uit te voeren zodra de kans zich voor doet.
We zijn dus afhankelijk van de snelheid waarmee gevaccineerd  gaat worden. Of zoals minister Hugo de Jonge zegt: "Het vaccin is onze belangrijkste troef om deze crisis te boven te komen,om de pandemie achter ons te laten. Toch is het niet het vaccin dat het verschil gaat maken, maar vaccinatie. Het is de vaccinatie die de ziekte voorkomt en levens redt en ervoor zorgt dat we ons oude leven weer stukje bij beetje kunnen oppakken."
We kijken terug op een veelbewogen jaar van vooral verlies. We hebben als koor concerten gemist, we missen het zingen en het contact met elkaar. Enkele koorleden hebben afscheid moeten nemen van geliefden. Tegelijk kunnen we zeggen dat we ook wat teruggevonden hebben. We hebben hervonden hoe belangrijk het is om contact te hebben met de mensen om ons heen, omzien naar elkaar, de kleine dingen waarderen.

 
                     
    
    
Namens het bestuur,
Henri Koelewijn, voorzitter  Contact

Janette Ruizendaal-Koelewijn
06-53622998
secretariaat.hosanna@gmail.com
Repetitie locatie

Muziekcentrum "De Samenklank"
Bikkersweg 86
3752WW Bunschoten-Spakenburg
Koorrepetities

Dinsdag    19.45-22.00 uur
Terug naar de inhoud