Koninklijk Concertkoor Hosanna

Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
Bunschoten-Spakenburg
Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
KC Hosanna
Ga naar de inhoud
WIE ZIJN WIJ?

KC Hosanna is een koor dat in 1906 is opgericht en nog steeds springlevend is! Op deze site willen we u informeren over ons koor, historie, lidmaatschap, concerten enz. U enthousiast maken en bij ons koor betrekken, zodat we u ook mogen begroeten bij ons volgende concert, en/of als nieuw koorlid.Koninklijk Concertkoor Hosanna verzorgt 3 concerten per 2 jaar met zo'n 90 enthousiaste leden samen met professionele solisten en orkesten. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond om 19.45 uur in het muziekcentrum De Samenklank.
HOSANNA TERUG NAAR DE SCHOOLBANKEN

“Je bent nooit te oud om te leren!” Dat geld in dit geval voor het 114 jaar oude concertkoor Hosanna. Alle 90 koorleden zijn geschoold.
28 januari werd een periode van vier weken koorscholing afgesloten. In groepjes van zes personen kreeg men tips en aanwijzing voor o.a. betere articulatie, gecontroleerde ademhaling. Dit alles om de stem beter te leren beheersen en de persoonlijke zangkwaliteiten optimaal te benutten. De scholing werd geboden door zangpedagoog Margreet Rietveld. Rietveld (1988) behaalde in juli 2011 haar bachelor-diploma klassiek zang aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Zelf zingt ze als sopraan in verschillende grote oratoria. Op luchtige wijze wist ze elk koorlid te motiveren en individueel aanwijzingen te geven voor optimalisering van de zang.
Verschillende mensen kwamen hierdoor tot meer bewustwording van hun stembereik en verfijnden hun techniek.
Op deze manier wil Hosanna komen tot optimale zangprestaties voor hun koorleden.


CLUB VAN 100

Koninklijk Concertkoor Hosanna zoekt personen/bedrijven die bereid zijn het koor financieel te ondersteunen met een bedrag van €100
Als dank hiervoor krijgt u 2 kaarten voor een concert en wordt uw naam of de naam van uw bedrijf tijdens de concerten vermeld als zijnde lid van de club van 100.
U kunt zich aanmelden als lid van de club van 100 door een e-mail te sturen aan secretariaat.hosanna@gmail.com of door positief te reageren als één van de koorleden u hiervoor benadert.VOOR KOORLEDEN KC HOSANNA

In deze corona periode, waarin we niet fysiek met elkaar kunnen oefenen maakt Gerben Budding op dit moment met een zoom recorder geluidsopnamen van zeer goede kwaliteit van de Petite Messe Solennelle van Rossini.
Tot nu toe zijn het Kyrie, Gloria en het Cum Sancto Spiritu opgenomen en naar de koorleden gestuurd om zelfstandig te kunnen studeren.
Om de leden de mogelijkheid te bieden deze bestanden snel en altijd te kunnen raadplegen, zijn deze nu ook te vinden op de ledenpagina onder het kopje "Oefenbestanden"
Log hiervoor in op de ledenpagina

ZINGEN TOT EIND 2020 STOPGEZET.

We waren net weer aan het repeteren in september, maar helaas moesten we al snel weer stoppen. De besmettingen liepen in hoog tempo op.
De overheid kondigde eind september voor drie weken maatregelen af. We hebben als bestuur de ontwikkelingen gevolgd. Afgelopen dinsdag zijn we bij elkaar gekomen, om ons te beraden op het vervolg.
Helaas zien we op dit moment geen mogelijkheden om op een veilige manier met elkaar te repeteren. We hebben dan ook besloten de repetities op te schorten tot eind december. Dat klinkt wellicht ver weg, maar het ziet er voorlopig namelijk niet naar uit dat de Corona besmettingen afnemen. Het risico is te groot dat we elkaar besmetten als we bij elkaar komen en zingen. Als bestuur willen we verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid bieden. Uw gezondheid staat voorop. Vandaar dat we nu beslissen tot eind van het jaar niet meer bij elkaar te komen.
We hebben Gerben gevraagd om weer via instructiefilmpjes repetities aan te bieden. Zodat we verder kunnen met Rossini. Hij is hiertoe bereidt. U kunt dan op het tijdstip dat u uitkomt voor uzelf repeteren. Wat ons betreft blijft Petite Messe Solennelle het beste werk om uit te voeren als beperkingen weer opgeheven worden.
In de tweede week van december komt het bestuur weer bij elkaar. We zullen dan vergaderen over hoe we komend jaar in gaan vullen. Het blijft steeds weer anticiperen op de actuele stand van zaken omtrent de Corona pandemie.
Ondanks dat we niet met elkaar kunnen zingen, blijven we met elkaar verbonden. Als bestuur voelen we ons, ondanks de stilte, ook steeds met u verbonden. We willen u allen veel gezondheid en zegen toewensen. Wees voorzichtig, blijf gezond!
Contact

Janette Ruizendaal-Koelewijn
06-53622998
secretariaat.hosanna@gmail.com
Repetitie locatie

Muziekcentrum "De Samenklank"
Bikkersweg 86
3752WW Bunschoten-Spakenburg
Koorrepetities

Dinsdag    19.45-22.00 uur
Terug naar de inhoud