Koninklijk Concertkoor Hosanna

Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
Bunschoten-Spakenburg
Koninklijk
Concertkoor
Hosanna
KC Hosanna
Ga naar de inhoud
Organisatie
Sponsors en Vrienden van Koninklijk Concertkoor Hosanna.

Bij de selectie van orkest en solisten kiezen wij voor kwaliteit en daarom zijn onze concerten kostbaar. Door het teruglopen van overheidssubsidies worden wij steeds meer afhankelijk van sponsoren en steun van particulieren om kwalitatief hoogwaardige concerten te kunnen blijven uitvoeren. Vrienden van Koninklijk Concertkoor Hosanna vormen een vaste kern van geïnteresseerde en regelmatige bezoekers.
Wilt u zich aanmelden als Vriend van Koninklijk Concertkoor Hosanna, dan kunt u dit kenbaar maken bij ons secretariaat: secretariaat.hosanna@gmail.com
Vrienden van KC Hosanna betalen jaarlijks een minimale bijdrage van € 12,50
Klikt u HIER voor onze sponsor-vriendenbrief.
Wederom zijn wij grote dank verschuldigd aan  bedrijven, personen en instellingen die onze concerten mede hebben mogelijk gemaakt.

Contact

Janette Ruizendaal-Koelewijn
06-53622998
secretariaat.hosanna@gmail.com
Repetitie locatie

Muziekcentrum "De Samenklank"
Bikkersweg 86
3752WW Bunschoten-Spakenburg
Koorrepetities

Dinsdag    19.45-22.00 uur
Terug naar de inhoud